Materiale fra budgetsamråd den 24. august 2017

 

Erfa-møde for kontaktpersoner i Herning Provstierne

Velkommen til erfa-møde for kontaktpersoner i Herning Provstierne

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 16.30 – 21:00 i Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33, Herning. 

Mødet er tilrettelagt således:
1.  kl. 16.30-18.00 Lønforhandling
2.  kl. 18.00-18.30 Spisning
3.  kl. 18.30-21.00 Erfaringsudveksling + Orientering om aktuelle emner

Tilmelding senest torsdag den 5. oktober 2017 til HR-konsulent Kirsten Lund på mail: kilun@km.dk

 
VEL MØDT!

Vedrørende valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

Tirsdag den 29. august 2017 blev der afholdt et fælles orienteringsmøde for henholdsvis valg til provstiudvalg og valg til stiftsråd.
 
 

Inspirationsmøde om fællesskab og godt psykisk arbejdsmiljø i kirken

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 19.00-21.00 i festsalen hos Herning HF&VUC, Brorsonsvej 2, 7400 Herning.

Mødet er målrettet menighedsrådsmedlemmer, præster og medarbejdere i Herning Nordre, Herning Søndre og Ikast-Brande Provstier.

Se invitation og uddybning af indholdet

Vel mødt! 

LUTHER-arrangementer i Herning Provstierne

Se oversigt over de mange arrangementer i forbindelse med Luther jubilæet

Nyttige links for menighedsrådet

Menighedsrådenes drøftelse om visioner 2017
Læs mere om visionsarbejdet med frist for indsendelse til provstiet 1. søndag i advent 2017
 
 
 
 
 
 

Kirke til kirke

 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771