FKG samler alle kirkelige arrangementer i kalender

På FKGs hjemmeside kan du finde en samlet oversigt over kirkelige møder, gudstjenester og arrangementer.
 
På provstiets hjemmeside har vi indsat et link til FKG´s nye kalender. Find det her.

Det nye provstiudvalg er godt i gang med arbejdet

Det nyvalgte provstiudvalg er godt i gang med arbejdet og har konstitueret sig på provstiudvalgsmøde den 7. november 2017.

Distriktsforeningen indkalder til generalforsamling 31. januar 2018

Kirke til kirke

 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771