VELKOMSTMØDE

Tirsdag den 15. november 2016 kl. 17 – 18.30 i Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning.
 
I flere sogne er det på plads, hvem der skal sidde i menighedsrådet i den kommende periode, mens der i andre sogne skal være valg til dette arbejde den 8. november 2016.

I forbindelse med at navnene på menighedsrådsmedlemmer er på plads efter valget, vil vi fra provstikontoret gerne invitere alle medlemmer i menighedsrådene, nye såvel som genvalgte rådsmedlemmer, til VELKOMSTMØDE.
 
På mødet vil vi i kort form gennemgå menighedsrådets arbejde, hvilke arbejdsopgaver, der skal løses af rådet, hvor man kan hente inspiration/hjælp etc. Alt sammen til støtte for så god en konstituering som muligt.

Detaljeret dagsorden følger i begyndelsen af november 2016.

Salmemaraton og kirkesafari

Find ”Salmemaraton – salmeoversigt” her
 

Kirke til kirke projektet har fået sin egen hjemmeside

Se hjemmesiden her:
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771