Budgetsamrådsmøde

Torsdag den 24. august 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Hedeagerkirkens, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning
 
Mødet er fælles for alle menighedsråd i Herning Nordre og Herning Søndre provsti.
 
 
Evt. afbud meddeles senest mandag den 21. august 2017 til provstisekretær Kirsten Elmholdt på mail: kke@km.dk

Indkaldelse til offentligt møde om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

Tirsdag den 29. august 2017 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirkens mødelokaler
Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning.

Der er tale om et fælles orienteringsmøde for henholdsvis valg til provstiudvalg og valg til stiftsråd.
 

Kirke til kirke

 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771