To ledige stillinger som provstisekretær

Da vores mangeårige provstisekretær har valgt at gå på efterløn, er en stilling som provstisekretær for Herning Nordre og Herning Søndre Provstier ledig til besættelse pr. 1. september 2018. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Se opslaget.

Derudover ansættes, ligeledes pr. 1. september 2018, en provstisekretær i en nyoprettet stilling med bl.a. personalejuridiske administrationsopgaver. Denne stilling er på 22 timer ugentligt. Se opslaget.

Ansøgningsfristen er mandag den 4. juni 2018 kl. 12.00.  

 

Uddannelse målrettet organister/kirkemusikere primært med østeuropæisk baggrund

 
På grund for få tilmeldinger er uddannelsen udsat til efteråret 2018. Datoer følger.

Provst går på pension

Provst Asger Grove Korsholm, Herning Nordre Provsti har søgt og fået bevilget afsked for at gå på pension pr. 30. juni 2018. 

Arbejdet med rekruttering af en ny provst er godt i gang og ansøgningsfristen er udløbet. Det forventes, at den nye provst kan blive udnævnt med tiltrædelse pr. 15. september 2018. 

Provstestillingen består i at være provst for Herning Nordre Provsti og sognepræst i Vildbjerg-Nøvling-Timring-Tiphede Pastorat.

Afskedsreception

Provstiudvalget indbyder tll afskedsreception for Asger Grove Korsholm torsdag den 21. juni kl. 15-17.00 i Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning.
 
Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding senest torsdag den 14. juni til provstisekretær Lone Toft Povlsgaard lotp@km.dk eller 9714 7771.
 
 

Folkekirkens Familiestøtte

Herning Provstierne er medejere af Folkekirkens Familiestøtte.

Folkekirkens Familiestøtte er et tilbud om støtte til forældre med børn i alderen 0-17 år. Der bliver bl.a. udbudt kurser:
PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet og
KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn. 
Se dato for næste kursus her.
 
Kontakt lokal koordinator
Lene Rasmussen
Tlf.: 23 82 78 73
E-mail: lfr@km.dk
 
Se præstentation af Folkekirkens Familiestøtte her
 
Læs meget mere på hjemmesiden www.folkekirkensfamiliestotte.dk 
 
Folkekirkens Familiestøtte har efter de første to år fået udarbejdet en evaluering og lavet en status i forhold til udviklingsopgavens formål og mål. Find evalueringen her.

Se mere om Distriktsforeningens arrangementer

Kirke til kirke

 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771