Materiale fra budgetsamråd den 24. august 2017

Vedrørende valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

Tirsdag den 29. august 2017 blev der afholdt et fælles orienteringsmøde for henholdsvis valg til provstiudvalg og valg til stiftsråd.
 
 

Nyttige links for menighedsrådet

Menighedsrådenes drøftelse om visioner 2017
Læs mere om visionsarbejdet med frist for indsendelse til provstiet 1. søndag i advent 2017
 
 
 
 
 
 

Kirke til kirke

 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771