TEMAMØDE om DEN GODE OVERDRAGELSE

Den 4. oktober 2016 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning
 
Formålet med mødet er at støtte menighedsrådets overdragelsesarbejde til det kommende menighedsråd. 

Vi vil gerne fremhæve, at I, som menighedsråd, går fra mødet med en plan i hånden. En plan I udarbejder på mødet for netop jeres menighedsråds overdragelsesarbejde.   

På mødet vil vi vejlede i, hvad hver rolle i menighedsrådet gerne skal have overblik over til en overdragelse. Det være sig formand/næstformand, kasserer, sekretær, kontaktperson, kirkeværge, bygningskyndig med mere. Også for blivende medlemmer i rådet, kan der være tips og gode råd at hente. 

Mødet henvender sig således til alle i menighedsrådet. 

Juridisk medarbejder, Dorthe Pinnerup, Viborg Stift, bidrager bl.a. med viden om, hvordan og hvor længe sager arkiveres og hvordan materiale bortskaffes forsvarligt.

Tilmelding til provstisekretær Lone Toft Povlsgaard på mail: lotp@km.dk senest fredag den 30.9.2016.
 

LUTHER-arrangementer i Herning Provstierne

Mandag den 31. oktober 2016 kl. 19.30 Reformationsgudstjeneste i Herning kirke Prædikant Bo Knudsen. Liturger: Jens Moesgård Nielsen og Bo Knudsen. Herning Kirkes Drengekor medvirker med festligt reformationssang og –musik. Se opslaget her.
 
Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19:30 i Vildbjerg Kirkecenter.
Sogneaften v/valgmenighedspræst Margrethe Dahlerup Koch, Holstebro.
Aftenens emne er: ”Luthers salmer”
Entré inkl. Kaffe 60,-
Arr. Vildbjerg Menighedsråd

Se mere på www.vildbjergkirke.dk
 
Skarrild, Karstoft, Ilderhede, Troldhede og Sdr. Felding sogne har i fællesskab arrangeret følgende i 2017:

1: ti. 3. jan. v/Kurt Larsen – emne: Luthers liv og salmer. Sted: Skarrild eller Karstoft

2: ti. 6. juni v/Asger Højlund – emne: Hvad var reformationens anliggende? Sted: Skarrild eller Karstoft

3: to. 26. okt v/Alfred Kirketerp – emne: Martin Luthers liv og virke. Sted: Troldhede Missionshus el. kirke

4: To. 23. nov: Luther-film i Sdr. Felding Sognehus

Salmemaraton og kirkesafari

Find ”Salmemaraton – salmeoversigt” her
 

Kirke til kirke projektet har fået sin egen hjemmeside

Se hjemmesiden her:
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771