Erfa-møde for kontaktpersoner i Herning Provstierne

Mandag den 3. april 2017 kl. 18:00 – 21:00 i Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33, Herning.

Vi håber rigtig mange, både nye og erfarne kontaktpersoner, kan deltage, så der bliver god mulighed for erfaringsudveksling på kryds og tværs.

Tilmelding senest torsdag den 30. marts 2017 til HR-konsulent Kirsten Lund på kilun@km.dk
 
Vel mødt!
 

Kirke til kirke

 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771