Økonomikonsultationer

Alle menighedsrådsformænd, kasserere og regnskabsførere er inviteret til konsultation/samtale på provstikontoret.
 
Hvis I har byttet tid med et sogn ift. tidsplanerne, vil vi bede jer give besked til provstisekretær Lone Toft Povlsgaard på lotp@km.dk. Evt. afbud sendes ligeledes til Lone.
 
Menighedsrådet er velkommen til at deltage med yderligere en repræsentant fra menighedsrådet, f.eks. sognepræsten, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til sager, rådet ønsker at drøfte med os.

Emner for konsultationerne fremgår af invitation.

FORMANDSMØDE

Se materialet fra formandsmødet onsdag d. 26. april 2017 i Hedeagerkirken. Vi behandlede følgende emner:
1. Folkekirkens Familiestøtte. Se video via QR-kode nedenfor.
 
3. Orientering om budgetsamrådet samt valg til provstiudvalg og stiftsråd.
 
Ved hjælp af din QR-scanner på din smartphone kan du se video med orientering om 
FOLKEKIRKENS FAMILIESTØTTE:
 

Kirke til kirke

 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771