Søndre provsti

Sogne i Herning Søndre Provsti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valgmenigheder i Herning Søndre Provsti
Herning-Gjellerup valgmenighed   www.h-g-valgmenighed.dk
 
Midtjyllands valgmenighed  www.midtjyllandsvalgmenighed.dk
 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771