Kirkegården

Her finder du skema til syn - klik

Se materiale fra erfa-møde for gravere den 3. februar 2015 om bl.a. gravminder - klik her

Kirkeministeriet har besluttet, at kirkegårdenes drift skal hvile i sig selv således, at priserne for ydelserne på et gravsted skal svare til de faktiske udgifter, samt at provstierne skal fastlægge ensartede takster i deres område.

Det betyder, at menighedsrådene er forpligtet på at opkræve omkostningsbaserede priser, dvs. opkræve den reelle pris for ydelser på kirkegården.

Provstiudvalget har fastsat taksterne på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbrug m.v. på udvalgte kirkegårde i provstiet. Desuden er taksterne sammenlignet med takster i andre provstier samt vejledende beregninger fra Kirkeministeriet.

Taksterne der skal følges findes i dokumentet "Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde" her. Særligt vedrørende urnenedsættelse. Se følgebrev her.

Derudover findes hjælperedskaber i form af "Aftale om vedligeholdelse af gravsteder" og "Beregning af kostpris for ekstraydelser".

Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771