Luther

 

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther de 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til reformationen.  

Nedenfor følger oversigt over tilbageværende arrangementer i Herning Provstiernes sogne i forbindelse med jubilæet 2017:


Skarrild, Karstoft, Ilderhede, Assing, Troldhede og Sdr. Felding sogne

Fælles arrangementer:
 
To. 28. september 2017 kl. 19.30 Sangaften med Luther salmer. Sted: Assing Kirke.

To. 26. oktober 2017 kl. 19.30 v/Alfred Kirketerp – emne: Martin Luthers liv og virke. Sted: Troldhede Missionshus.

To. 23. november 2017 kl. 19.30 Luther-film. Sted: Sdr. Felding Sognehus.
 

Sunds, Ilskov, Grove, Simmelkær sogne 
 
13. september 2017, kl. 19-20
Gudstjeneste med Luthers ord, Ilskov Kirke
 
 
Gjellerup sogn
 
Ølsmagning, Foredrag, Film, Koncert, Gudstjeneste - Fejring af reformationsjubilæet.
 
Tirsdag d. 29. august 2017 kl. 19.30 i Kirkeladen
Ølsmagning og bordtaler – ved bryggeren og præsten!
Tilmelding senest torsdag den 24. august til Brian Iversen på mail: biv@km.dk eller sms: 2286 5569.
Entré: 75 kr. 
I prisen er smagsprøver samt diverse små ”hapsere”, der passer til øllene. 
 
Tirsdag d. 5. september 2017 kl. 19.30 i Kirkeladen
Henning Thomsen, stiftsteolog i Viborg Stift:
Luther – liv og konsekvens. En fortælling om Luther

Entré inkl. kaffe: 30 kr.

 
Tirsdag d. 26. september 2017 kl. 19.30 i Kirkeladen
Mads Djernes, Cand. theol. et musicae:
Martin Luther og salmerne

Entré inkl. kaffe: 30 kr.

 
Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 19.30 i Ikast Bio
Biograftur: Filmen ”Luther”

Billetter à 30 kr. skal købes forud på kirkekontoret. 
 

Lørdag d. 28. oktober 2017 kl. 11.00 i Herning Kirke
Børnenes reformationsfejring:
Sigurd Barrett fortæller alt om Luther på 60 minutter

Billetter skal købes inden på Gjellerup Kirkes kirkekontor: 20 kr. for børn, 40 kr. for voksne. Gjellerup Kirke har i alt 90 billetter, og de sælges efter ”først til mølle”-princippet ved henvendelse til Kirkekontoret. 

Koncerten arrangeres i samarbejde med Herning Kirke, Hedeagerkirken, Sct. Johannes Kirke, Fredens Kirke og Gullestrup Kirke.
 
 
Tirsdag d. 31. oktober 2017 kl. 19.00 i Gjellerup Kirke
Reformationsgudstjeneste ved kirkens præster
 
Vind og Vinding sogne 
 
13. september 2017 kl. 19.30 i Sørvad Kultur og Idrætscenter, Vognstrupvej 11, 7550 Sørvad
Foredrag om Luther og reformationens folkelige betydning, ved tidligere MF (V) og Folketingsformand Chr. Mejdahl.

Entre og kaffe m.v.: 40,- kr.

31. oktober 2017 i Landsbycenter Vind, Holstebrovej 20, Vind, 7500 Holstebro

Kl. 18.00 Fællesspisning.
Kl. 19.30 Film om Luther og debataften

10. november 2017 i Sørvad Kultur og Idrætscenter, Vognstrupvej 11, 7550 Sørvad
kl. 18.00 Fællesspisning (and)
kl. 19.30 Teater om Luther

 
Haunstrup sogn
 
9. november 2017 kl. 19.00 i Haunstrup kirke. 
Musikgudstjeneste med Luther-salmer ved Birgitte K. Sørensen og Ulrik R. Damm.
 
 
Tjørring Sogn
 
Martin Luther og muslimerne
TIRSDAG D. 26. SEPTEMBER kl. 19.30.
Vi får besøg af Mogens S. Mogensen
Lektor på Aarhus Universitet og en kendt debattør.

30 kr. for kaffe og brød
 

Rejse til Luther-byerne i Tyskland d. 16. til d. 20. maj 2018
En af de mest skelsættende begivenheder i Europas historie, reformationen, fandt sted i 1500-tallet. Augustinermunken Martin Luther satte sig op mod den mægtige pavekirke, og sammen med trosfæller grundlagde han den evangelisk lutherske kirke, som også den danske folkekirke er en del af.

Luther forkastede en stor del af den teologi og kristendomsforståelse, som den dominerende romerkirke lagde vægt på. Et af de første angreb mod katolicismen gjaldt den omfattende handel med afladsbreve, som paven havde iværksat for at skaffe økonomiske midler til bl.a. opførelsen af Peterskirken i Rom. Luthers påstand var, at Skriften alene er den kristen kirkes norm, og forkastede dermed den eksisterende kirkes hierarkiske opbygning og fordømte, at indbetalinger til kirken skulle kunne rokke ved det enkelte menneskes frelse. Luther gjorde kendskabet til Skriften mulig ved at ændre gudstjenesten fra at foregå på latin til modersmålet.

Martin Luthers indsats kom især til at præge Nordeuropas kirkeliv, og på denne rejse besøges mange af de steder, hvor Luther havde sit virke, og hvorfra reformationen bredte sig. Denne rejse er et kig på fortiden med nutidens briller.

Arbejdsgruppen omkring Luther-rejsen: Aase Gade Kristensen, Metha Simmelsgaard, Henry Lodal Pedersen, Hans Chr. Borup Jakobsen

Infomøde i Baunekirken d. 16. november 2017 kl. 19.30.
Pris for turen: 5.495 kr.
Tilmeldingsfrist til turen: d. 16. december 2017. Unitas Rejser.
 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771