Luther

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther de 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til reformationen.  

Nedenfor følger oversigt over arrangementer i Herning Provstiernes sogne i forbindelse med jubilæet:

Herning Sogn

Sogneaftner forår 2017 i Herning kirke 
Forårets tema: Luther

I efteråret 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, og dermed gav startskuddet til reformationen. Gennem hele året vil vi fejre og markere det, og indbyder til tre spændende sogneaftner i foråret om Luther og den lutherske reformation. 

Onsdag den 8. februar: Martin Luthers liv og kampe

Hvem var Luther? Hvad fik ham til at lave reformation og hvad var det der skete, da
han gjorde det?
Professor i kirkehistorie, Dr. Teol Kurt Larsen, Århus fortæller om reformationen i
1517 og Martin Luthers liv og virke. 

Onsdag den 8. marts: Lutherfilm

Vi ser filmen ”Luther”, som er en tysk-amerikansk film fra 2003, instrueret af Eric
Till og baseret på Martin Luthers liv. Martin Luther bliver i filmen spillet af Joseph
Fiennes, og andre medvirkende er Alfred Molina, Bruno Ganz og Peter Ustinov. 

Onsdag den 5. april: Den lutherske arv – hos os i Danmark og ude i verden.
                     

”Hvad vil det sige at være luthersk i dag?”
Professor i kirkehistorie, Dr. Teol Kurt Larsen, Århus foredrager denne aften om dette
emne, og inddrager også hvordan det ser ud for de lutherske kirker på verdensplan.

Sogneaftnerne foregår i kirkehuset ved Herning Kirke, Østre Kirkevej 1 og begynder kl. 19.30. Der er en entrépris på kr. 50,- pr aften.
 
 
Sognerejse til Lutherland
Vi tager afsted 17. maj og returnerer 21. maj 2017. Vi bliver indlogeret på hotel i Erfurt og tager derfra ture til de vigtige lutherbyer Wittenberg, Eisleben og Torgau, ligesom vi naturligvis skal besøge borgen Wartburg, hvor Luther oversatte Det Nye Testamente.

Nærmere program for turen kan afhentes i Kirkehuset eller findes på www.herningkirke.dk 
 
Vildbjerg Sogn
 
Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19:30 i Vildbjerg Kirkecenter.
Sogneaften v/ valgmenighedspræst Margrethe Dahlerup Koch, Holstebro.
Aftenens emne er: ”Luthers salmer”
Entré inkl. Kaffe 60,-
Arr. Vildbjerg Menighedsråd

Se mere på www.vildbjergkirke.dk
 
Skarrild, Karstoft, Ilderhede, Assing, Troldhede og Sdr. Felding sogne
I fællesskab har sognene arrangeret følgende i 2017:

To. 30. marts kl. 19.30 v/Bo Kristian Holm - emne: Luthersk oven i hovedet. Sted: Sognehuset i Kibæk.
 
Ti. 6. juni kl. 19.30 v/Asger Højlund – emne: Hvad var reformationens anliggende? Sted: Karstoft Samlingshus.
 
To. 28. september kl. 19.30 Sangaften med Luther salmer. Sted: Assing Kirke.

To. 26. oktober kl. 19.30 v/Alfred Kirketerp – emne: Martin Luthers liv og virke. Sted: Troldhede Missionshus.

To. 23. november kl. 19.30 Luther-film. Sted: Sdr. Felding Sognehus.

Sunds, Ilskov, Grove, Simmelkær sogne 

2. februar 2017, kl. 19.30-21.30
Luthers liv og teologi v. Henning Kjær Thomsen, Sunds sognegård

23. marts 2017, kl. 19.00- ca. 22.00
Luther: Film om Luthers liv af Eric Till, Simmelkær Kirkehus

31. maj 2017, kl. 19-20.30
Lieder og Luther v. Henriette og Anders Hald, Grove Kirke
 
13. september 2017, kl. 19-20
Gudstjeneste med Luthers ord, Ilskov Kirke
 
Tjørring Sogn

Torsdag d. 26. januar 2017 19:30, Baunekirken:
Iben Tranholm, cand. theol., journalist og debattør: "Katolikkerne i dag. Hvor har katolikker og protestanter tilnærmet sig og hvor fjernet sig fra hinanden?"

Baunekirkens ungdomskor og organist Jane Samuelsen synger og spiller.

Onsdag d. 1. marts 2017
Deltagelse i Viborg Stifts Reformationsjubilæum i Viborg. Klik og se mere

I Viborg er det den 1. marts 2017, der er udset til at favne mangfoldigheden: Unges performances, professionelle fortællere og musikere, skuespillere og viborgenserne selv.

Der bliver mulighed for samkørsel (kontakt: Leo Mouritsen, mobil 60658263)

Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 17:30 til 19:00, Baunekirken
Luther Lagkage Spaghettigudstjeneste. 

Det bliver med garanti sjovt og festlig, når vi holder fest for den gamle superhelt Luther! Kom selv og hør, hvad han sagde, da han ikke forstod et kuk af det, der blev sagt i kirken!

Lav din egen lagkage, syng så højt du kan og spis aftensmad inden du går hjem. Pris: 25 kr. pr. person (max 75 kr. pr. familie) 

Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 19.30, Baunekirken
Henning Kjær Thomsen, teologisk stiftkonsulent i Viborg:

”Luther - om Gud, verden og mennesket”

Torsdag d. 27. april 2017 kl. 19.30, Baunekirken
René Vejen Jensen, sognepræst i Vildbjerg:

”Vi er alle præster for Vorherre” 

Tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 19.30, Baunekirken
Lutherfilm, Eric Till.

Der serveres Luther lagkage denne aften.

Rejse til Luther-byerne i Tyskland d. 16. til d. 20. maj 2018
En af de mest skelsættende begivenheder i Europas historie, reformationen, fandt sted i 1500-tallet. Augustinermunken Martin Luther satte sig op mod den mægtige pavekirke, og sammen med trosfæller grundlagde han den evangelisk lutherske kirke, som også den danske folkekirke er en del af.

Luther forkastede en stor del af den teologi og kristendomsforståelse, som den dominerende romerkirke lagde vægt på. Et af de første angreb mod katolicismen gjaldt den omfattende handel med afladsbreve, som paven havde iværksat for at skaffe økonomiske midler til bl.a. opførelsen af Peterskirken i Rom. Luthers påstand var, at Skriften alene er den kristen kirkes norm, og forkastede dermed den eksisterende kirkes hierarkiske opbygning og fordømte, at indbetalinger til kirken skulle kunne rokke ved det enkelte menneskes frelse. Luther gjorde kendskabet til Skriften mulig ved at ændre gudstjenesten fra at foregå på latin til modersmålet.

Martin Luthers indsats kom især til at præge Nordeuropas kirkeliv, og på denne rejse besøges mange af de steder, hvor Luther havde sit virke, og hvorfra reformationen bredte sig. Denne rejse er et kig på fortiden med nutidens briller.

Arbejdsgruppen omkring Luther-rejsen: Aase Gade Kristensen, Metha Simmelsgaard, Henry Lodal Pedersen, Hans Chr. Borup Jakobsen

Infomøde i Baunekirken d. 16. november 2017 kl. 19.30.
Pris for turen: 5.495 kr.
Tilmeldingsfrist til turen: d. 16. december 2017. Unitas Rejser.
 
 
Snejbjerg sogn
 
Torsdag den 20. april 2017 kl. 19:30 i Kirkely ved Snejbjerg Kirke. 
"Luther og jøderne" foredrag ved sognepræst Mona Kjær Nielsen

Luthers forhold til jøderne ændrede sig gennem årene. I begyndelsen var han i forhold til samtiden særdeles positive overfor dem, idet han skønnede, at de ville komme til tro på Jesus. Da det ikke skete, fik han et andet syn på dem.

Der bliver en historisk gennemgang af emnet samt en drøftelse af, hvor vidt Luthers fortolkning førte til propaganda for jødeudryddelse under 2. verdenskrig.
 
Vind og Vinding sogne 
 
13. september 2017 kl. 19.30 i Sørvad Kultur og Idrætscenter, Vognstrupvej 11, 7550 Sørvad
Foredrag om Luther og reformationens folkelige betydning, ved tidligere MF (V) og Folketingsformand Chr. Mejdahl.

Entre og kaffe m.v.: 40,- kr.

31. oktober 2017 i Landsbycenter Vind, Holstebrovej 20, Vind, 7500 Holstebro
Kl. 18.00 Fællesspisning.
Kl. 19.30 Film om Luther og debataften

10. november 2017 i Sørvad Kultur og Idrætscenter, Vognstrupvej 11, 7550 Sørvad
kl. 18.00 Fællesspisning (and)
kl. 19.30 Teater om Luther

 
Haunstrup sogn
9. november 2017 kl. 19.00 i Haunstrup kirke. 
Musikgudstjeneste med Luther-salmer ved Birgitte K. Sørensen og Ulrik R. Damm.
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771