Luther

 

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther de 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til reformationen.  

Nedenfor følger oversigt over tilbageværende arrangementer i Herning Provstiernes sogne i forbindelse med jubilæet:

Tjørring Sogn 
Rejse til Luther-byerne i Tyskland d. 16. til d. 20. maj 2018

En af de mest skelsættende begivenheder i Europas historie, reformationen, fandt sted i 1500-tallet. Augustinermunken Martin Luther satte sig op mod den mægtige pavekirke, og sammen med trosfæller grundlagde han den evangelisk lutherske kirke, som også den danske folkekirke er en del af.

Luther forkastede en stor del af den teologi og kristendomsforståelse, som den dominerende romerkirke lagde vægt på. Et af de første angreb mod katolicismen gjaldt den omfattende handel med afladsbreve, som paven havde iværksat for at skaffe økonomiske midler til bl.a. opførelsen af Peterskirken i Rom. Luthers påstand var, at Skriften alene er den kristen kirkes norm, og forkastede dermed den eksisterende kirkes hierarkiske opbygning og fordømte, at indbetalinger til kirken skulle kunne rokke ved det enkelte menneskes frelse. Luther gjorde kendskabet til Skriften mulig ved at ændre gudstjenesten fra at foregå på latin til modersmålet.

Martin Luthers indsats kom især til at præge Nordeuropas kirkeliv, og på denne rejse besøges mange af de steder, hvor Luther havde sit virke, og hvorfra reformationen bredte sig. Denne rejse er et kig på fortiden med nutidens briller.

Arbejdsgruppen omkring Luther-rejsen: Aase Gade Kristensen, Metha Simmelsgaard, Henry Lodal Pedersen, Hans Chr. Borup Jakobsen

Infomøde i Baunekirken d. 16. november 2017 kl. 19.30.
Pris for turen: 5.495 kr.
Tilmeldingsfrist til turen: d. 16. december 2017. Unitas Rejser.
 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771