Nordre provsti

Sogne i Herning Nordre Provsti     SAMLET SOGNEMAIL
 
Aulum  www.sogn.dk/aulum/     www.aulumkirke.dk     8792@SOGN.DK
 
Feldborg www.sogn.dk/feldborg/     9201@SOGN.DK
 
Grove www.sogn.dk/grove/      8838@SOGN.DK
 
Haderup www.sogn.dk/haderup/      8837@SOGN.DK
 
Haunstrup www.sogn.dk/haunstrup/   www.ssh-pastorat.dk     8807@SOGN.DK
 
Hodsager www.sogn.dk/hodsager/     www.hodsagerkirke.dk     8793@sogn.dk
 
Ilskov www.sogn.dk/ilskov/     8801@SOGN.DK
 
Nøvling www.sogn.dk/noevling-herning/    www.noevlingkirke.dk     8795@SOGN.DK
 
Simmelkær www.sogn.dk/simmelkaer/      8839@SOGN.DK
 
Sinding-Ørre www.sogn.dk/oerre-sinding/  www.oerresinding-kirker.dk    9170@SOGN.DK
 
Snejbjerg www.sogn.dk/snejbjerg/    www.snejbjergkirke.dk   www.ssh-pastorat.dk     8804@SOGN.DK
 
Studsgård www.sogn.dk/studsgaard/    www.ssh-pastorat.dk     8806@SOGN.DK
 
Sunds www.sogn.dk/sunds/    www.sundskirke.dk     8800@SOGN.DK
 
Timring www.sogn.dk/timring/    www.timringkirke.dk     8796@SOGN.DK
 
Tjørring www.sogn.dk/tjoerring/   Baunekirken.dk/     8805@SOGN.DK
 
Tiphede www.sogn.dk/tiphede/    www.tiphedekirke.dk     8796@SOGN.DK
 
Vildbjerg www.sogn.dk/vildbjerg/    www.vildbjergkirke.dk     8794@SOGN.DK
 
Vind www.sogn.dk/vind/   www.vindkirke.dk     8748@SOGN.DK
 
 
Ørnhøj www.sogn.dk/oernhoej/      9167@SOGN.DK
 
Valgmenighed i Herning Nordre Provsti 
Aulum-Vinding-Vind valgmenighed   www.avv-valgmenighed.dk
 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Annette V. Mikkelsen  | avm@km.dk