Kontakt

PROVSTIKONTORET er Herning Nordre og Herning Søndre provstiers fælles kontor.
 
Mail til
Herning Søndre Provsti: herningsoendre.provsti@km.dk
Herning Nordre Provsti: herningnordre.provsti@km.dk

 
Tlf. 2179 4180, kbt@km.dk
 
Tlf. 4036 4236, caho@km.dk
 
Tlf. 2179 1311, lerb@km.dk
 
 
HR-konsulent Niels Terkildsen
Tlf. 2479 8065, nit@km.dk
  
 

 

Vi er sat i verden for at styre "det fælles" i de to provstier, hvad rammer for kirkeliv og økonomi angår.

Økonomi, samarbejde og tilsyn er kodeord for provstiets forhold til menighedsrådene og for provstens rolle i forhold til præster og menighedsråd.
 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Annette V. Mikkelsen  | avm@km.dk