Kontakt

PROVSTIKONTORET er Herning Nordre og Herning Søndre provstiers fælles kontor.
 
Mail til
Herning Søndre Provsti: herningsoendre.provsti@km.dk
Herning Nordre Provsti: herningnordre.provsti@km.dk

 
Tlf. 2179 4180, biv@km.dk
 
Tlf. 4036 4236, caho@km.dk
 
Tlf. 2179 1311, lerb@km.dk
 
HR-konsulent - Vakant
  
 

 

Vi er sat i verden for at styre "det fælles" i de to provstier, hvad rammer for kirkeliv og økonomi angår.

Økonomi, samarbejde og tilsyn er kodeord for provstiets forhold til menighedsrådene og for provstens rolle i forhold til præster og menighedsråd.
 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk