Kommende møder i provstiet

Budgetsamråd
Tirsdag den 23. august kl. 19.00 - 21.00
i Hedeagerkirkens lokaler, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning
 
Erfa-møde for kontaktpersoner
Tirsdag den 27. september kl. 19.00-21.00
i Hedeagerkirkens lokaler, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

NYHEDER

Herning Søndre Provsti og Hedeager Pastorat søger ny provst / sognepræst fra den 01.10.2022. Se stillingsopslaget her:
  
 
 
Musikalsk ledsagelse ved bisættelser fra Regionshospitalet Gødstrups Kapel
I forbindelse med ibrugtagning af Regionshospitalet Gødstrup, er der lavet aftale med organister om musikalsk ledsagelse ved bisættelser fra regionshospitalets kapel. Menighedsråd og præster er velkomne til at kontakte organisterne, som fremgår af nedenstående liste, med henblik på eventuel aftale om kirkemusikalsk ledsagelse ved bisættelser.
 
 
 

Folkekirkens Familiestøtte

Følg Folkekirkens Familiestøtte
på følgende hjemmeside:
 
 
Evaluering af Folkekirkens Familiestøttes
første 4 år: Læs her
 
 
 
 
Folkekirkens Familiestøtte Regnskab 2019
 

 

Se mere om Distriktsforeningens arrangementer

Kirke til kirke

 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Niels Terkildsen  | nit@km.dk