Søndre provsti

Sogne i Herning Søndre Provsti     SAMLET SOGNEMAIL
 
Arnborg   www.sogn.dk/arnborg/     8811@SOGN.DK
 
Assing   www.sogn.dk/assing/     www.assingsogn.dk/     8809@SOGN.DK
 
Fasterholt   www.sogn.dk/fasterholt/     9209@SOGN.DK
 
Fredens   www.sogn.dk/fredens-herning/   www.fredenskirke-herning.dk     8791@SOGN.DK
 
Gjellerup    www.sogn.dk/gjellerup/   www.gjellerupkirke.dk     8799@SOGN.DK
 
Gullestrup   www.sogn.dk/gullestrup/   www.gullestrupkirke.dk     9141@SOGN.DK
 
Hedeager www.sogn.dk/hedeager/  www.hedeagerkirken.dk     9091@SOGN.DK
 
Herning  www.sogn.dk/herning/   www.herningkirke.dk     8789@SOGN.DK
 
Ilderhede  www.sogn.dk/ilderhede/     9125@SOGN.DK
 
Karstoft   www.sogn.dk/karstoft/     9210@SOGN.DK
 
Kollund  www.sogn.dk/kollund/   www.kollundkirke.dk     8803@SOGN.DK
 
Kølkær  www.sogn.dk/koelkaer/   www.kølkærsogn.dk     9119@SOGN.DK
 
Rind   www.sogn.dk/rind/   www.rindsogn.dk     8803@SOGN.DK
 
Sct. Johannes   www.sogn.dk/sanktjohannes-herning/  www.sctjohannes.dk     8790@SOGN.DK
 
Skarrild   www.sogn.dk/skarrild/     8810@SOGN.DK
 
Sønder Felding    www.sogn.dk/soenderfelding/     8808@SOGN.DK
 
Valgmenigheder i Herning Søndre Provsti
Herning-Gjellerup valgmenighed   www.h-g-valgmenighed.dk
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Niels Terkildsen  | nit@km.dk