Søndre provsti

Sogne i Herning Søndre Provsti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sønder Felding    www.sogn.dk/soenderfelding/   
 
Valgmenigheder i Herning Søndre Provsti
Herning-Gjellerup valgmenighed   www.h-g-valgmenighed.dk
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Annette V. Mikkelsen  | avm@km.dk