Søndre provsti

Sogne i Herning Søndre Provsti
 
 
Arnborg                                                                                       8811@SOGN.DK
 
Assing                           www.assingsogn.dk/                              8809@SOGN.DK
  
Fasterholt                                                                                    9209@SOGN.DK
 
Fredens                        www.fredenskirke-herning.dk                 8791@SOGN.DK
 
Gjellerup                       www.gjellerupkirke.dk                            8799@SOGN.DK
 
Gullestrup                     www.gullestrupkirke.dk                          9141@SOGN.DK
 
Hedeager                     www.hedeagerkirken.dk                         9091@SOGN.DK
 
Herning                        www.herningkirke.dk                              8789@SOGN.DK
 
Ilderhede                                                                                     9125@SOGN.DK
 
Karstoft                                                                                       9210@SOGN.DK
 
Kollund                       www.kollundkirke.dk                                8803@SOGN.DK
 
Kølkær                       www.kølkærsogn.dk                                9119@SOGN.DK
 
Rind                           www.rindsogn.dk                                     8803@SOGN.DK
 
Sct. Johannes           www.sctjohannes.dk                                8790@SOGN.DK
 
Skarrild                                                                                      8810@SOGN.DK
 
Sønder Felding                                                                          8808@SOGN.DK
 
Valgmenigheder i Herning Søndre Provsti
Herning-Gjellerup valgmenighed   www.h-g-valgmenighed.dk
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk