Menighedsrådsvalg

I 2020 er der menighedsrådsvalg og i den
forbindelse er der flere datoer, som menig-
hedsrådene skal være opmærksomme på. 

Læs mere på den digitale arbejdsplads:
 
 
 
Kommende møder i provstiet:
 
Møder for menighedsråd:

"Den gode overdragelse" 
Onsdag den 21. oktober 2021 kl. 19-21
i Hedeagerkirkens lokaler
 
"Kursus for nyvalgte menighedsråd"
Tirsdag den 26. januar 2021 kl. 17-21
i Vildbjerg Kirkecenter
 
"DAP-kursus"
Mandag den 8. februar 2021
Tid og sted annonceres senere
 
 

Folkekirkens Familiestøtte

Kontakt lokal koordinator i
Herning Provstierne
Lene Frølund Rasmussen
Tlf.: 23 82 78 73
E-mail: lfr@km.dk
 
Se mere om Folkekirkens Familiestøtte
på følgende hjemmeside:
 
 
Evaluering af Folkekirkens Familiestøttes
første 4 år: Læs her
 
 
 
 
Folkekirkens Familiestøtte Regnskab 2019
 

 

Se mere om Distriktsforeningens arrangementer

Kirke til kirke

 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Annette V. Mikkelsen  | avm@km.dk