Kommende møder i provstiet

 

NYHEDER

Musikalsk ledsagelse ved bisættelser fra Regionshospitalet Gødstrups Kapel
I forbindelse med ibrugtagning af Regionshospitalet Gødstrup, er der lavet aftale med organister om musikalsk ledsagelse ved bisættelser fra regionshospitalets kapel. Menighedsråd og præster er velkomne til at kontakte organisterne, som fremgår af nedenstående liste, med henblik på eventuel aftale om kirkemusikalsk ledsagelse ved bisættelser.
 
 
 

Folkekirkens Familiestøtte

Følg Folkekirkens Familiestøtte
på følgende hjemmeside:
 
 
Evaluering af Folkekirkens Familiestøttes
første 4 år: Læs her
 
 

 

Se mere om Distriktsforeningens arrangementer

Kirke til kirke

 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk