Kommende møder i provstiet

 
Menighedsrådet er arbejdsgiver 
afholdes i samarbejde med distriktsforeningen
 
Tirsdag den 27. september kl. 18.30-21.30
i Hedeagerkirkens lokaler, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning
 
 
 
Formandsmøde
Torsdag den 24. november kl. 17.00-19.00
i Hedeagerkirkens lokaler, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

NYHEDER

Musikalsk ledsagelse ved bisættelser fra Regionshospitalet Gødstrups Kapel
I forbindelse med ibrugtagning af Regionshospitalet Gødstrup, er der lavet aftale med organister om musikalsk ledsagelse ved bisættelser fra regionshospitalets kapel. Menighedsråd og præster er velkomne til at kontakte organisterne, som fremgår af nedenstående liste, med henblik på eventuel aftale om kirkemusikalsk ledsagelse ved bisættelser.
 
 
 

Folkekirkens Familiestøtte

Følg Folkekirkens Familiestøtte
på følgende hjemmeside:
 
 
Evaluering af Folkekirkens Familiestøttes
første 4 år: Læs her
 
 

 

Se mere om Distriktsforeningens arrangementer

Kirke til kirke

 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Niels Terkildsen  | nit@km.dk