Bestyrelsen

Distriktsforeningen for Herning Nordre og Søndre Provsti
 
Oversigt over bestyrelsesmedlemmer
 
Formand Ane Marie Mortensen, Gjellerup sogn
Tlf.: 2347 8029
Mail: have@mail.tele.dk
 
Næstformand Britta Høj Andersen, Haderup sogn
Tlf.: 2143 0180
Mail: falkevej17@mail.dk
 
Kasserer Margit Andersen, Simmelkjær sogn
Tlf.: 2330 6176
Mail: margit.andersen.9@gmail.com
 
Sekretær Inge Henriksen, Gjellerup sogn
Tlf.: 2148 6820
Mail: ingehenriksen0505@hotmail.com
 
Bestyrelsesmedlem Preben Siggaard, Sunds sogn
Tlf.: 2067 4145
Mail: siggaard@fdf.dk
 
Bestyrelsesmedlem Sanne Høygaard, Gullestrup sogn
Tlf.: 5153 6358
Mail: sanne.hoeygaard@gmail.com
 
Suppleanter
  
Nordre, 1. supp. Margit Ørndrup, Sunds sogn
Tlf.: 6165 3888
Mail: margitorndrup@gmail.com
 
Nordre, 2. supp. Jacob Skovhus, Simmelkjær sogn
Tlf.: 2141 2236
Mail: jacoboggerda@hotmail.com
 
Søndre, 1. supp. Maria Nygaard, Gullestrup sogn
Tlf.: 2891 4781
Mail: hojmark@privat.dk
 
Søndre, 2. supp. Dorte Arntsen
Tlf.: 2940 2977
Mail: arne.arntsen@hotmail.com
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk