Provstisekretær for Herning Nordre og Herning Søndre provstier - Lene Rønde Bak

Jeg vejleder menighedsrådene og regnskabsførere i forhold til økonomi herunder ansøgninger om 5% midler, årsregnskab, budgetlægning, synsrapporter mm.
 
Derudover vejleder og sagsbehandler jeg i forhold til byggesager samt andre sager, som ønskes behandlet på et provstiudvalgsmøde.
 
Kontaktinfo:
Lene Rønde Bak
Provstikontoret
Gl. Kirkevej 33
7400 Herning
 
Tlf.: 2179 1311                                 
 
E-mail: lerb@km.dk
 
 
 
 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk