Provstisekretær for Herning Nordre og Herning Søndre provstier - Lene Rønde Bak

 
Kontaktinfo:
Lene Rønde Bak
Provstikontoret
Gl. Kirkevej 33
7400 Herning
 
Tlf.: 2179 1311                                 
 
E-mail: lerb@km.dk
 
 
 
 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk