Valg til provstiudvalg og stiftsråd

Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021
 
I efteråret 2021 afholdes der valg til henholdsvis provstiudvalg og og stiftsråd.
 
 
 
 
Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2017
 
Tirsdag den 29. august 2017 blev der afholdt et fælles orienteringsmøde for henholdsvis valg til provstiudvalg og valg til stiftsråd.

 
Valgbestyrelse
På det orienterende møde valgte de fremmødte menighedsrådsmedlemmer en valgbestyrelse, som konstituerede sig således: 

Asger Grove Korsholm, formand for valgbestyrelsen
Ane Marie Mortensen, Gjellerup menighedsråd
Henning Nørgaard, Snejbjerg menighedsråd

 
Antal medlemmer i provstiudvalget
De fremmødte menighedsrådsmedlemmer besluttede, at der skal være 6 læge medlemmer i provstiudvalget. 

Endvidere skal der være én præst som repræsentant for provstiernes præster.
 

Indleverede lister
Provstiudvalget:
Der blev opstillet og afleveret en liste med læge medlemmer til provstiudvalget. På listen er opført 7 personer.  

Stiftsrådet:
I stiftsrådet skal der sidde et lægt medlem fra hvert provsti. 

Der blev opstillet og afleveret en liste med 1 lægt medlem for Herning Søndre Provsti. 

Der blev opstillet og afleveret en liste med 2 læge medlemmer for Herning Nordre Provsti.

Indlevering af yderligere lister:
Der er endnu ikke afleveret en liste for præsterepræsentant til provstiudvalget.

Yderligere lister til provstiudvalg og stiftsråd kan indleveres til formanden for valgudvalget senest mandag den 11. sept. kl. 19.00.

Afleveringen kan ske efter aftale. Hvis lister afleveres i sidste øjeblik, vil jeg være at træffe på min bopæl: Lysgårdvej 7, 7480 Vildbjerg mandag den 11. sept. mellem kl. 18 og 19.


Nyttige links:
Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192028

Link til Viborg Stifts hjemmeside om valget: https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/VIB/Sider/Valg-til-Provstiudvalg-og-Stiftsråd.aspx
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk