Kirke til kirke

 
Kirke til Kirke projektet har egen hjemmeside: www.kirketilkirke.dk 
 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771. Webmaster Kirsten Lund  | kilun@km.dk