Kirke til kirke

 
Kirke til Kirke projektet har egen hjemmeside: www.kirketilkirke.dk 
 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Niels Terkildsen  | nit@km.dk