Skole-kirke samarbejde

 
Siden 2009 eksisterer et fælles skole-kirke samarbejde i Herning Nordre og Søndre provsti. "Esbjergevangeliet" hed det første projekt - ophængt i Gullestrup kirke. Her var over 1.600 skoleelever involveret. Siden 2011 har projektet heddet: "Så rejser vil til Jerusalem". Her oplever skoleelever påskens drama i en slags totalteater i og omkring Hedeagerkirken. Projektet udvikles i et samarbejde mellem præster, kirke- og kulturmedarbejdere/sognemedhjælpere, folkeskolelærere, Herning billedskole og frivillige.

Skole-kirke samarbejdets hjemmeside 

Se også Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift her
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk