Indberetning af emerititjenester

 
Blanketter til brug for indberetning af emerititjenester:
Der er ikke krav om underskrift på blanketten, men det er selvfølgelig vigtigt, at dit navn står angivet i toppen af blanketten.
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk