Om at bo i tjenestebolig

Vejledning vedrørende pasning af have, gårdsplads og lignende tilknyttet tjenestebolig (Udgivet november 2015) - klik her 

Ikke mange tjenestemænd har tjenestebolig mere. Det betyder, at det lokalt kan være vanskeligt at være opdateret på de særlige forhold, som knytter sig til en tjenestebolig.

Derfor er det vigtigt, at du selv sætter dig ind i ”Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster”.

Vær særlig opmærksom på §10 stk 1 og 4, § 11 stk. 1 og 2 samt § 14 stk 1 og 2.

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenestebolig

Vejledende retningslinjer for præsteboliger Herning Nordre og Søndre Provstier
Som støtte til præster og menighedsråd har et arbejdsudvalg udarbejdet "Vejledende retningslinjer for udstyr, indretning og almindelig vedligehold af præsteboliger."
 
Formålet med vejledningen er at hjælpe parterne til at få klarhed over, hvem der har ansvar for hvad i forbindelse med præsteboligen.
 
 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk