Præster i Herning Søndre provsti

Link til samlet mailliste til alle præster i Herning Søndre Provsti

 

Tillidsrepræsentant:

 • Klaus Buch Møberg, Velhustedparken 5, 6933 Kibæk, tlf. 6122 2510, kbm@km.dk

Arbejdsmiljørepræsentant:

 • Jens Moesgård Nielsen, Ranunkelvej 20, 7400 Herning tlf. 2960 1256, jcmn@km.dk

Kontaktpræst for hørehæmmede i begge provstier:

 • Mona Kjær Nielsen, Munkgårdkvarteret 244, 7400 Herning, tlf. 97164233, mokn@km.dk

Arnborg og Fasterholt:

 • Emilie Louise Nielsen, Skovtoften 9, 7400 Herning, tlf. 29454971, eln@kk.dk 

Skarrild, Karstoft og Ilderhede:

 • Christian Dalsgaard Thomsen, Skovvænget 19, Skarrild, 6933 Kibæk, tlf. 9719 6004, cdt@km.dk
Assing:
 • Klaus Buch Møberg, Velhustedparken 5, 6933 Kibæk, tlf. 6122 2510,  kbm@km.dk
Sønder Felding:
 • Samuel Sandegaard Høeg (kbf.), Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding, tlf. 6161 2441, sash@km.dk

Kølkær:

 • Poul Nygaard Kristensen, Præstevænget 5, Kølkær, 7400 Herning, tlf 9714 7052, pnk@km.dk . Udover sognepræst i Kølkær er Poul 50 % sognepræst ved Herning kirke, med særligt ansvar som arresthuspræst samt præst tilknyttet Blå Kors.

Rind- Kollund:

 • Søren Jakobsen, Kollundvej 28, Lind, 7400 Herning, tlf. 2449 2289, srja@km.dk 
 • Vicky Popp Fredslund (kbf), Vesterdamsvænget 89, Lind, 7400 Herning, Tlf. 2467 6166, vpf@km.dk

Gjellerup:

 • Mikael Grønhøj Skovgård, Sogne- og studenterpræst, Kirkebyvej 15, Gjellerup, 7400 Herning, tlf. 4021 2025, mgs@km.dk
 • Inge Marie Kirketerp Hansen, Kirkebyvej 15, Gjellerup, 7400 Herning, tlf. 9711 6066, 2441 5010, inmh@km.dk 
 • Jakob Legarth, tlf. 9711 6077, jale@km.dk

Hedeager:

 • Annette Birk-Sørensen (kbf.), Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf.: 5150 6648, abi@km.dk
 • Brian Krüger Iversen, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 2179 4180, biv@km.dk

Skt. Johannes:

 • Lennart Jessen (kbf.), Kingosvej 1, 7400 Herning, tlf. 9721 4483, lbj@km.dk 
 • Scot Christensen, Frisenborgvej 35, 7400 Herning tlf. 9721 4293, sac@km.dk 

Fredens:

 • Britta Hald Vestergaard, Sjællandsgade 34, 7400 Herning, tlf. 2446 4030,  brv@km.dk
 • Torben Pedersen, Sjællandsgade 34, 7400 Herning, tlf. 2128 1289,
 • tped@km.dk

Herning:

 • Jens Moesgård Nielsen (kbf.), Ranunkelvej 20, 7400 Herning tlf. 2960 1256, jcmn@km.dk
 • Bo Knudsen, Nørre Allé 1, 7400 Herning tlf. 9712 0417, bakn@km.dk

Gullestrup:

 • Julius Sommer, Løvbakkevej 7, Gullestrup, 7400 Herning, jjp@km.dk

Herning og Gjellerup valgmenigheder:
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk