Provstens modtagelse af nytilkomne præster

I Herningprovstierne gælder følgende retningslinjer for modtagelse af nytilkomne præster ved provsten:

1) Provstens første møder sker i forbindelse med ansættelsen, indflytning i evt. præstebolig og indsættelsen. Her skaber provsten rum for en samtale om alle de spørgsmål, den nytilkomne præst måtte ønske at drøfte. Dette er særlig vigtigt ved førstegangsansættelser.

2) Dernæst har provsten i løbet af det første år tre samtaler med præsten, typisk efter 3, 8 og 12 måneders ansættelse – med fokus på alle arbejdsområder og på samarbejdet med kolleger, øvrige ansatte og menighedsrådet.

3) Provsten indkalder/indbyder den nytilkomne til møder sammen med provstikollegerne:

• I det eventuelle præsteteam, som den nytilkomne indgår i, hvor der i det daglige samarbejdes om gudstjenestelister, afløsning mv. Her afholder provsten team-samtaler ca. hvert andet år.

• Til tjenstlige møder, hvor der orienteres om væsentlige tjenstlige sager og drøftes fælles anliggender – ca. 3 gange om året

4) Det ligger provsten meget på sinde, at præsterne i provstiet oplever, at man altid er velkommen til at søge råd og vejledning hos provsten. Der er altid plads til det ikke-planlagte: en snak i telefonen, et kig indenfor med videre.

5) Provsten holder sig ajour med præstens forventninger og situation bl.a. gennem:

• En forventningsafklaring. Med hvilke forventninger går præsten ind til arbejdet i kirke og sogn? Hvordan forholder præstens forventninger sig til menighedsrådets, kollegers og øvrige ansattes forventninger? Her drøftes forholdet til præsteteamet, øvrige kolleger (præster og kirkeligt ansatte), menighedsråd og provst.

• Samtale vedrørende gudstjenester, kirkelige handlinger, sjælesorg og kirkelig undervisning.

• Løbende evaluering af præstens samarbejde med kolleger i forbindelse med præsteteam, planlægning, rådighedsordning, ferie, friweekends, studieorlov med videre.

• En opmærksomhed på præstens boligforhold – inventarliste, telefonordning, varmeordning, kontor, rengøring med videre.

• Et fokus på præstens administrative arbejde: Personregistrering, almindelig administration, kirkebladsarbejde, arkivering med videre.

Se øvrige ordninger for præster på Viborg Stifts hjemmeside under rubrikken præster. Her står beskrevet om tutorordning, supervision, studieuge med videre.

Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk