Menighedsrådets opgaver

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Det forsøger vi at give et overblik over i en folder, du kan hente her.

Folderen er målrettet medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier.

Med folderen ønsker vi at oplyse om, hvilke spændende opgaver de forskellige funktioner i et menighedsråd har.

Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine potentialer ved at vide hvilken funktion, du bedst kan udfylde og dermed bidrage til at samspillet om helheden i arbejdet varetages på bedst mulige måde.

Menighedsrådsarbejdet kan være en rigtig god læreplads i kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling med meget mere.

Sidst i folderen kan du se, hvor der er hjælp at hente til arbejdet i menighedsrådet.

Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk