Økonomi

Værktøjer

 
 
 
 

Økonomisk årsoversigt
Provstiudvalget har udsendt en økonomisk årsoversigt, der fortæller, hvad et menighedsråd skal gøre, og hvornår det skal ske. Se årsoversigten ovenfor.
 
Formålsbudgetter og visioner
Provstiudvalget udstikker hvert år en driftsramme til hvert eneste menighedsråd. På den baggrund udfærdiger menighedsrådene et såkaldt budgetbidrag. Menighedsrådet skal holde sig indenfor den udmeldte ramme. I en særlig note kan menighedsrådet eventuelt gøre opmærksom på, hvor det opgivne budgetbidrag ikke kan holdes - og menighedsrådet må da gøre rede for, hvorfor med henvisning til de visioner, menighedsrådet bygger sit budgetbidrag ud fra.
 
Formålsbudgetter er fremtidens driftsstyringsredskab. Provstiudvalgets driftsramme og menighedsrådenes budgetbidrag vil fremover dannes på baggrund af de visioner, menighedsrådene opstiller for sognenes kirkeliv. Hvad vil vi i sognet? Hvad koster det? Hvad kræver det personalemæssigt (og af frivillige).
 
Med disse argumenter som grund for budgetbidraget skal provstiudvalget behandle budgetterne.
 
Langtidsplan
Provstiudvalget behandler hvert år menighedsrådenes indsendte ønsker om større udgiftskrævende investeringer/renoveringer m.v. Provstiudvalget vurderer ønskerne - forpligtet på helheden, "det fælles" - og placerer de antagne ønsker i en langtidsplan, som provstiudvalget sætter meget ind på at holde.
 
Budgetsamråd
Hvert år indkalder provstiudvalget til det lovpligtige budgetsamråd. Vore budgetsamråd er orienterende samråd, hvor provsterne redegør for provstiernes økonomiske tilstand og redegør for perspektiverne for de kommende år.
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk