Personale

Menighedsrådet har en række opgaver i forbindelse med sit ansvar som arbejdsgivere. På Den Digitale Arbejdsplads (DAP) findes materiale til støtte for opgaverne.

Her vil vi derfor hovedsagligt henvise til dette materiale og andre relevante sider.

Der er en lang række forhold menighedsrådet i sin rolle som arbejdsgiver skal have styr på, her følger nogle af de vigtigste:

Derudover anbefaler vi, at menighedsrådene udarbejder arbejdsbeskrivelser (ikke lovkrav).

Personalepolitik
For at skabe klarhed over rollefordeling, rammer og retning med mere for arbejdet i kirken kan det være en god idé at udarbejde en personalepolitik. Personalepolitik er et redskab, menighedsråd og medarbejdere udarbejder i fællesskab. Se mere om personalepolitik her.

Der er ikke krav om, at der er fastlagt en personalepolitik på arbejdspladserne i folkekirken.

Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk