Kirkegården

Takstblad for kirkegårde, 2023

Følgebrev 2023

Skema til syn - klik

Materiale om gravminder - klik  (Fra erfa-møde for gravere den 3. februar 2015) 

Særligt vedrørende urnenedsættelse.

 

Hjælperedskab:  "Aftale om vedligeholdelse af gravsteder"

Kirkeministeriet har besluttet, at kirkegårdenes drift skal hvile i sig selv således, at priserne for ydelserne på et gravsted skal svare til de faktiske udgifter, samt at provstierne skal fastlægge ensartede takster i deres område. 

Det betyder, at menighedsrådene er forpligtet på at opkræve omkostningsbaserede priser, dvs. opkræve den reelle pris for ydelser på kirkegården.
 
Provstiudvalget har fastsat taksterne på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbrug m.v. på udvalgte kirkegårde i provstiet. Desuden er taksterne sammenlignet med takster i andre provstier samt vejledende beregninger fra Kirkeministeriet.

Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk