Bygninger

Menighedsrådet skal holde kirker, præsteboliger og andre bygninger, de har ansvaret for, i synsforsvarlig stand.
 
Her finder du skema til syn - klik
 
Vedligeholdelsesplan
Som hjælp til arbejdet finder du her en Skabelon til årsplan for bygningsvedligehold . Skabelonen er en word-fil til at arbejde videre i.

Vejledning vedrørende pasning af have, gårdsplads og lignende tilknyttet tjenestebolig (Udgivet november 2015) - klik her 
 
Vejledende retningslinjer for præsteboliger Herning Nordre og Søndre Provstier Som støtte til præster og menighedsråd har et arbejdsudvalg udarbejdet "Vejledende retningslinjer for udstyr, indretning og almindelig vedligehold af præsteboliger."
 
Formålet med vejledningen er at hjælpe parterne til at få klarhed over, hvem der har ansvar for hvad i forbindelse med præsteboligen.
 
Retningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i ”Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster”.
 
Arbejdsudvalget bestod af tillidsrepræsentant for præster i Herning Nordre provsti sognepræst Adam Boas, tillidsrepræsentant for præster i Herning Søndre provsti sognepræst Orla Villekjær, menighedsrådsmedlem fra Fredens Inger Marie Svinth, menighedsrådsmedlem fra Vinding Knud Kokholm Christensen, menighedsrådsmedlem fra Skarrild Birthe Skærbæk, provst for Herning Søndre provsti Kirsten Thyssen, provst for Herning Nordre provsti Asger Grove Korsholm og HR-konsulent Kirsten Lund. Bygningskyndig Finn Balle har stået for faglig rådgivning. 
 
Årligt syn
Hvert år skal menighedsrådet afholde ordinært syn (inkl. kirkegården). Synet foretages af menighedsrådet sammen med rådets udpegede bygningssagkyndige. Der føres synsprokokol. 
 
Provstesyn
Hvert 4. år holdes såkaldt "provstesyn", hvor provsten og provstiets bygningssagkyndige kontrollerer om de årlige syn lever op til kravene om synsforsvarlig stand. Provstesynet kaldes derfor også et "fejl- og mangelsyn".
 
Sagsgange
Står et menighedsråd overfor en ny byggesag eller renoveringssag, er der bestemte sagsgange, der skal overholdes. På Den Digitale Arbejdsplads og på Viborg Stifts hjemmeside findes manualer for de forskellige sagsgange, som menighedsrådet skal orientere sig i.
 
Og - undervejs i en byggesag: spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt på provstikontoret eller i stiftet, afhængig af hvor "sagen" hører hjemme.
 
Rollefordeling i byggesager
Al byggeri og renovering indenfor kirkediget står stiftet for. Alt udenfor kirkediget er provstiudvalgets bord.
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, tlf. 9714 7771. Webmaster Kirsten Lund  | kilun@km.dk