Bygninger

Menighedsrådet skal holde kirker, præsteboliger og andre bygninger, de har ansvaret for, i synsforsvarlig stand.
 
Her finder du skema til syn - klik
 
Skimmelsvamp i tjenestebolig - Oversigt over procesforløb, Bilag 1, Bilag 2
Læs hele vejledningen her(udgivet maj 2014) - klik 
 
Vedligeholdelsesplan
Som hjælp til arbejdet finder du her en Skabelon til årsplan for bygningsvedligehold . Skabelonen er en word-fil til at arbejde videre i.

Vejledning vedrørende pasning af have, gårdsplads og lignende tilknyttet tjenestebolig (Udgivet november 2015) - klik her 
  
Retningslinjerne for præsteboliger kan læses i ”Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster”.
 
 
Årligt syn
Hvert år skal menighedsrådet afholde ordinært syn (inkl. kirkegården). Synet foretages af menighedsrådet sammen med rådets udpegede bygningssagkyndige. Der føres synsprotokol. Synsprotokollen indsendes til provstiet senest den 1 . marts. 
 
Provstesyn
Hvert 4. år holdes såkaldt "provstesyn", hvor provsten og provstiets bygningssagkyndige kontrollerer om de årlige syn lever op til kravene om synsforsvarlig stand. Provstesynet kaldes derfor også et "fejl- og mangelsyn".
 
Sagsgange
Står et menighedsråd overfor en ny byggesag eller renoveringssag, er der bestemte sagsgange, der skal overholdes. På Den Digitale Arbejdsplads og på Viborg Stifts hjemmeside findes manualer for de forskellige sagsgange, som menighedsrådet skal orientere sig i.
 
Og - undervejs i en byggesag: spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt på provstikontoret eller i stiftet, afhængig af hvor "sagen" hører hjemme.
 
Rollefordeling i byggesager
Al byggeri og renovering indenfor kirkediget står stiftet for. Alt udenfor kirkediget er provstiudvalgets bord.
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk