Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Alle arbejdsgivere skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor de sammen med de ansatte tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægger, hvordan det skal foregå. Emnet skal indgå som en del af det årlige lovpligtige medarbejdermøde.
 
Kirketrivsel.dk og Den Digitale Arbejdsplads kan du finde materiale om arbejdsmiljødrøftelse. 
 
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk