Arbejds Plads Vurdering - APV

Alle virksomheder med medarbejdere skal gennemføre en APV. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at dette sker. Det gælder også, hvis der kun er én medarbejder, eller hvis der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelser eller løsarbejde.

Arbejdspladsvurderingen skal foreligge skriftligt og opbevares på arbejdspladsen, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan få adgang til den.

Arbejdspladsvurderingerne skal ajourføres hvert 3. år, og hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetode og -processer.

Yderligere oplysninger

Er du i tvivl - kontakt Personaleadministrativ medarbejder Hanne Lomholt Braüner.

Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk