Ansættelsesbeviser

Menighedsrådet har pligt til at udstede et ansættelsesbevis til alle de medarbejdere, hvis ansættelsesforhold varer mere end 1 måned, og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.
 
Vi anbefaler, at man i alle tilfælde udsteder et ansættelsesbevis, uanset om ansættelsesforholdet er omfattet af reglerne eller ej. Det betyder, at man får overvejet, hvad der egentlig er aftalt, og at man ofte kan undgå nogle tvivlsspørgsmål, der senere kan opstå.

Kirkeministeriet har udarbejdet skabeloner til ansættelsesbeviser, som skal anvendes. Skabelonerne kan findes på Den Digitale Arbejdsplads.

Er du i tvivl - kontakt Personaleadministrativ medarbejder Hanne Lomholt Braüner eller Viborg Stift.

Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk