Løn

Værktøjer
 
a. Medarbejdere ansat under 8 timer om ugen
"Takstudvalg", udarbejder vejledende lønblad for lønninger og honorarer til formænd m.fl., honorarlønnede landsbyorganister og kirkesangere samt vikarer, som i gennemsnit arbejder mindre end 8 timer om ugen.

Vi anbefaler, at menighedsrådet går ud fra disse vejledende takster, når I indgår aftaler med jeres honorarlønnede medarbejdere.

b. Medarbejdere ansat over 8 timer om ugen
Når menighedsråd aftaler løn med medarbejdere ansat i gennemsnit over 8 timer om ugen gælder lønforhold beskrevet i de respektive overenskomster.

De faglige organisationer har også udarbejdet vejledende oversigter over lønninger. Vi vil dog gøre menighedsrådene opmærksomme på, at I har ret til at indgå lokale lønaftaler, og vi anbefaler, at I rådfører jer med HR-konsulenten for fastlæggelse af løn.

Er du i tvivl - kontakt Personaleadministrativ medarbejder Hanne Lomholt Braüner.

Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk