Børneattester

Jævnfør

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder m.v. under Kirkeministeriets ressort

skal der indhentes børneattester for medarbejdere på arbejdspladser, hvor der færdes børn. 

Børneattester indhentes hos politiet digitalt via politiets hjemmeside

 
Børneattester indhentes for medarbejdere og beskæftigede, altså også frivillige, såfremt der er tale om fast tilknytning

Fast tilknytning

Der skal være tale om fast tilknytning for at kravet om børneattest bliver aktuelt. Dette defineres som mere end enkeltstående eller kortvarig tilknytning. 

Det slås imidlertid helt klart fast i bekendtgørelsen, at hvis vedkommende har været tilknyttet i 3 mdr. og i den periode i mindst 3 tilfælde har fungeret som underviser, leder eller vejleder for børn under 15 år, så skal børneattest indhentes inden for 3 uger efter de 3 mdr., hvis den pågældende fortsat skal være tilknyttet.
 
Se mere på DAP, Landsforeningen af menighedsråd eller kontakt Personaleadministrativ medarbejder Hanne Lomholt Braüner
Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk