Årligt medarbejdermøde

Det er lovpligtigt mindst én gang om året at holde et medarbejdermøde.

Det er kontaktpersonen der indkalder til mødet og deltagerne er udover kontaktpersonen et andet valgt medlem af menighedsrådet, som ikke er ansat ved kirken eller kirkegården, samt præsten og kirkefunktionærer. 

Der er fastsat nærmere regler om afholdelse af medarbejdermøder. Du kan se regler om deltagere, indhold med mere på Den Digitale Arbejdsplads.

Er du i tvivl - kontakt Personaleadministrativ medarbejder Hanne Lomholt Braüner.

Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk