Personalepolitik

Personalepolitik er et redskab, menighedsråd og medarbejdere i et samarbejde har mulighed for at udarbejde for at skabe rammerne for arbejdet i kirken og på kirkegårde. Det kan være med til at skabe klarhed over rollefordeling, rammer og retning for arbejdet med meget mere.

Der er ikke krav om, at der er fastlagt en personalepolitik på arbejdspladserne i folkekirken.

Personalepolitikken skal gerne være et redskab, der bruges i dagligdagen. Det nytter ikke for hverken menighedsråd, medarbejder eller arbejdsplads, at personalepolitikken ender med at stå i et ringbind på kirkekontoret.

Hvis I ønsker at udarbejde en personalepolitik I jeres sogn, anbefaler vi, at I inddrager medarbejderne i processen. Så har I størst chance for at personalepolitikken bliver accepteret og anvendt i det daglige arbejde som støtte for både menighedsråd og medarbejdere.

Materiale
Landsforeningen af Menighedsråd har udarbejdet et udkast til personalepolitik, som kan være et rigtig godt udgangspunkt for udarbejdelse af egen personalepolitik i sognet. Se udkast til personalepolitik her.

Personaleadministrativ medarbejder Hanne Lomholt Braüner er til rådighed med støtte og vejledning i forbindelse med personalepolitik og hjælper gerne i processen med udarbejdelse af personalepolitik.

Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk